jeudi 26 février 2009

Biblioteket er bufferen mot idiotiet

Dagbladet:
Hvorfor er det viktig å ha folkebibliotek i Norge?

Johan Harstad:
Et folk som leser er et klokere folk. Et klokere folk er et sterkere folk. Og et sterkere folk er et folk som ikke er konstant i forsvar, som igjen betyr et rausere og mer imøtekommende folk og som dermed åpner seg mer for å innse at vi lever i et samfunn med andre enn oss og at hele poenget med skattepenger er at de skal gagne folket, og dermed ikke må forveklses med lønningskontoen. Kort sagt: Biblioteket er bufferen mot idiotiet.Hele intervjuet her.

Aucun commentaire: